Español

ES

Français

FR

English

EN

Som una empresa familiar que oferim als nostres clients el servei de polit de peces metàl·liques, bàsicament d’alumini.

Des de l’any 1992 que estem intentant millorar–nos dia a dia per tal d’oferir un bon servei als nostres clients amb la finalitat de satisfer les seves necessitats i exigències del mercat.

Durant el llarg d’aquests anys hem anat invertint en maquinària per tal de poder adaptar-nos a les demandes dels nostres clients i al mateix temps hem fet importants millores a les nostres instal·lacions.

Desenvolupat per Informàtica Sitjà: Programació i creació de pàgines web.